Κούρεμα καταθέσεων. Οι σκέψεις μου

Οι επιλογές που είχαμε τον Μάρτιο του 2013

Επειδή πολλής λόγος γίνεται κατά πόσον θα έπρεπε ή θα μπορούσε να μην γίνει το κούρεμα καταθέσεων θα ήθελα να εκφράσω την άποψη μου.
1. Το bail in αφορά διάσωσή του τραπεζικού ιδρύματος ξεκινώντας πρώτα από τους μετόχους μετά τους κατόχους αξιογράφων και στο τέλος τους καταθέτες
2. Το bail out αφορά διάσωση του τραπεζικού ιδρύματος από τον ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ.
3. Στο βασικό σενάριο χρεωκοπίας μιας τράπεζας μόνο οι ασφαλισμένες καταθέσεις είναι εγγυημένες από την Κεντρική Τράπεζα. Όλοι οι υπόλοιποι καταθέτες θα μπορούν να πάρουν από τα υπόλοιπα assets αν και εφόσον υπάρχουν
4. Γενικό κούρεμα καταθέσεων ανεξάρτητα αν είναι εγγυημένες (κάτω των 100000 ευρώ) η όχι και ανεξάρτητα του βαθμού αξιοπιστίας του κάθε τραπεζικού ιδρύματος είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

Υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να λειτουργήσει το βασικό σενάριο που περιγράφεται στο σημείο 3. Δυστυχώς ώμος η πολίτικη της τότε κυβέρνησης δεν επέτρεψε στην χρεωκοπία της Λαϊκής πριν τις εκλογές με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένες καταθέσεις να είναι κατά πολύ περισσότερες των assets. Την ίδια περίοδο τα οικονομικά του κράτους δεν ήταν και στα καλύτερα τους ώστε να μπορεί να επωμιστεί το μέρος του κόστους των ασφαλισμένων καταθέσεων την Λαϊκής που δεν καλυπτόταν από τα assets με ορατό τον κίνδυνο αποχώρησης από το Ευρό.
Προτάθηκε ένα σχέδιο κουρέματος καταθετών ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ που αναφερθέν στο σημείο 4. Εδώ μιλούμε αντί για διάσωση από τους φορολογούμενους για διάσωση από τους καταθέτες που έκαναν ΣΩΣΤΗ επιλογή τραπεζικού ιδρύματος.
Στο τέλος επικράτησε ουσιαστικά το φόρτωμα των υποχρεώσεων του Κεντρικής ( δηλαδή του κράτους, δηλαδή των φορολογούμενων) στους ώμους των ανασφάλιστων καταθετών της Τράπεζας Κύπρου.

Συγκρίνοντας το πως θα επιμεριζόταν το κόστος της χρεωκοπίας της Λαϊκής σε σύγκριση με το βασικό σενάριο θα πρέπει
1. Οι φορολογούμενοι να νιώθουν ότι φτηνά την γλίτωσαν
2. Οι ασφαλισμένοι καταθέτες άλλα και το σύνολο των καταθετών των άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων το μόνο παράπονο που πρέπει να έχουν είναι ότι πέρασε από το μυαλό του Πρόεδρου τη Δημοκρατίας να τους φορτώσει την ζημιά.
3. Οι μονοί που δικαιούνται να έχουν ουσιαστικό παράπονο είναι οι μη ασφαλισμένοι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου που φορτώθηκαν την ζημιά. Οι συγκεκριμένοι μάλιστα δικαιούνται να διαμαρτυρούνται επίσης και με την καθυστέρηση της απόφασης από την Βουλή την κρίσιμη βδομάδα του Μαρτίου 2013 η οποία αύξησε το κόστος που τελικά επωμίστηκαν ίσως και κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
4. Οι μονοί που είναι σε ξεκάθαρη καλύτερη μοίρα από ότι θα ήταν στο βασικό σενάριο είναι οι υπάλληλοι της Λαϊκής τους οποίους απορρόφησε η Τράπεζα Κύπρου.

Αυτά

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.