Το Βιογραφικό μου

Γιωργαλίδη 7
Διαμέρισμα 22
Άγιος Δομέτιος 2363
Λευκωσία Τηλεφωνο 003572772517
E-mail koudounias@cytanet.com.cy
Υπηκοότητα: Κυπριακή

Μάριος Κουδούνιας

Επαγγελματική πείρα
Οκτώβριο 2003 – now CYTA Λευκωσία, Κύπρος
Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών
Καθήκοντα
Ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων Πληροφορικής διαχείρισης υπηρεσιών πελατών διαδικτύου και σύνδεσης με αλλα συστήματα του Οργανισμού.
Ανάπτυξη και συντήρηση συστήματος ιδιο-διαχείρισης υπηρεσιών πελατών διαδικτύου.
Ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων εισαγωγής περιεχομενου στην ιστοσελιδα του cytanet από εξωτερικούς συνεργάτες

Τεχνολογίες / Γνώσεις που χρησιμοποιούνται

Γλώσσες Προγραμματισμού: PHP, Perl και Javascript
Χρήση Λογισμικού ανοικτού κώδικα.
Διαχείριση Βάσης δεδομένων Mysql.
Διαχείριση Apache web server.
Ανάπτυξη web services

Ιούλιος 2000 – Σεπτέμβριος 2003 CYTA Λευκωσία, Κύπρος
Τεχνικός

Καθήκοντα

Ανάπτυξη, Συντήρηση και Διαχείριση Συστημάτων Διαδικτύου
Υποστήριξη 2ου επιπέδου σε πελάτες Cytanet

Οκτώβριος 1998- Ιούνιος 2000 HEIDELBERG(CYPRUS) LTD Λευκωσία Κύπρος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Υποστήριξη λύσεων προ εκτύπωσης.
Τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων τυπογραφίας.
Υποστήριξη εκτυπωτών μεγάλου μεγέθους

Εκπαίδευση 2006 – 2008 Τμήμα ΔΔΕ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
Master in Business Administration
1995 - 1997 Department of Electrical Engineering, Brunel University, Λονδίνο , Μεγάλη Βρετανία
Beng Electrical Engineering and Electronics

1990-1993 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών , ΑΤΙ , Λευκωσία, Κύπρος

HND in Electrical Engineering and Electronics
Επαγγελματικές Εκπαιδεύσεις Από το 2003 έχω παρακολουθήσει μεταξύ άλλων εκπαίδευσης στα ακολουθά θέματα
MySQL for Database Administration
Local Internet Registry Training Course

Red Hat Linux System Administration

Interconnecting Cisco Network Devices
Hack Proofing your Own Network Administration Guide to Vulnerability Testing
Γλώσσες Άριστη χρήση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας .
Άλλα Ενδιαφέροντα Μέλος του συμβουλίου του Κυπριακού Συνδέσμου ΓΚΟ.